^Back To Top
  
  
  

Main Menu

Facebook

Facebook

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

คนเก่งไทยพัฒน์  "การประกวดทายากหม่อนไหม ระดับประเทศ"
            เด็กชายธีรภัทร  เต่าเล็ก  นักเรียนโรงเรียนบ้านไทยพัฒนาได้เข้าประกวดทายาทหม่อนไหม ภายใต้การสนับสนุนของศูนย์หม่อนไหมเฉลิมพระเกียรติ ได้รับรางวัลชนะเลิศระดับเขต เข้าประกวดระดับประเทศ

 silk1

   
   คลิกชมภาพทั้งหมด  

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.