^Back To Top
  
  
  

Main Menu

แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมวันวิทยาศาสตร์

โรงเรียนบ้านไทยพัฒนาจัดกิจกรรมวันวิทยาศาสตร์  ในวันสัปดาห์วิทยาศาสตร์เพื่อให้นักเรียนได้ทำกิจกรรม เรียนรู้แบบฐานกิจกรรม ส่งเสริมให้นักเรียนได้เรียนรู้จากประสบการณ์จริง ทุกคนทำได้ตั้งแต่ชั้นอนุบาลถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3

sice1 sice4
sice2 sice3

คลิกชมภาพทั้งหมด

ipst banner 2

Copyright © 2013. Ban Thai Patana School : โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา.
เลขที่ 65/5 หมู่ที่ 7 คลองโตน-ละอุ่น ตำบลนาสัก อำเภอสวี จังหวัดชุมพร 86130
สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชุมพร เขต 2 สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน กระทรวงศึกษาธิการ
Rights Reserved.