แผนพัฒนาคุณภาพการศึกษา

กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน กิจกรรมลูกเสือเนตรนารี โรงเรียนบ้านไทยพัฒนา ดำเนินกิจกรรมเข้าค่ายพักแรม ณ ค่ายลูกเสือชั่วคราวโรงเรียนบ้านไทยพัฒนา

IMG 7173IMG 7150IMG 7179IMG 7229IMG 7241IMG 7256IMG 7333IMG 7376IMG 7432IMG 7491IMG 7556IMG 7577
สนุกสนานกับกิจกรรมรอบกองไฟ ได้รับเกียรติจาก นายกสุจิตรา อุสิทธิ์ นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาสัก เป็นประธานในพิธี
IMG 8032
IMG 8047IMG 8069IMG 8129IMG 8096
คลิกชมภาพทั้งหมด วันที่ 19  วันที่ 20-21